Subsidies

Subsidies

Deze subsidies kan Greenspread voor u aanvragen.

Vanaf 1 januari 2019 wordt de EDS-regeling vervangen door deze nieuwe subsidieregeling. Deze regeling is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord dat een deelakkoord over duurzame sportaccommodaties bevat.

De Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) compenseert het niet meer kunnen verrekenen van de btw bij gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen. Daarnaast wordt nog een aanvullende subsidie geboden voor investeringen in onder andere energiebesparende maatregelen. Totaal gaat het voor de energiebesparende maatregelen om een subsidie van 35% op de investeringskosten van de maatregel. LED sportveldverlichting en LED armaturen vallen hier ook onder.

In de loop van dit jaar wordt meer bekend over de subsidieregeling, het indienen van een aanvraag en andere aanvullende informatie.

Wilt u gebruik maken van deze subsidie?

Greenspread neemt alle operationele werkzaamheden van CapitalLED voor haar rekening, waaronder ook de aanvraag van subsidie. Greenspread vraagt deze subsidie graag voor u aan via dit contactformulier.

Naast landelijke subsidies zoals de Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties, zijn er ook provinciale en gemeentelijke subsidies.

Wilt u gebruik maken van een van deze eventuele subsidie(s) in uw regio?

Greenspread neemt alle operationele werkzaamheden van CapitalLED voor haar rekening, waaronder ook de aanvraag van subsidie. Greenspread vraagt een eventuele subsidie in uw regio graag voor u aan via dit contactformulier.

Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten de btw die aan hen in rekening wordt gebracht in aftrek brengen.  Gemeenten kunnen een uitkering aanvragen voor:

  • Investeringen in hardware, zoals de bouw en het onderhoud van accommodaties.
  • Exploitatie van sportaccommodaties, zoals het beheer van een accommodatie en gebruikskosten (bijvoorbeeld energielasten)

De uiterste aanvraagdatum voor de regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) is verschoven van 30 november 2018 naar 30 april 2019.

Wilt u gebruik maken van deze subsidie?

Greenspread neemt alle operationele werkzaamheden van CapitalLED voor haar rekening, waaronder ook de aanvraag van subsidie. Greenspread vraagt deze subsidie graag voor u aan via dit contactformulier.